Erhverv

Vil du som leder i din virksomhed gerne optimere trivsel i arbejdet og sænke niveauet af kroppens stresshormoner.
Forskning viser at ’multitasking’ kan medføre tidsspild, mens singletasking øger produktivitet og trivsel, hos den enkelte og i organisationen.

Er der behov for, at sætte tempoet ned og tænke i langstidsholdbare løsninger?

 

Er du behandler eller terapeut og arbejder med andre mennesker?
Vil du gerne øge din egen trivsel, arbejdsglæde og egne handlemuligheder?
Vil du udvikle flere personlige færdigheder inden for kognitiv metode, mindfulness eller ACT?