Kognitiv terapi

 

Kognitiv terapi er en struktureret og systematisk terapiform. Her tager vi udgangspunkt i dine konkrete udfordringer og vi laver i fællesskab en aftale om, hvile emner der skal være fokus på gennem forløbet.

Kognitiv terapi er en såkaldt evidensbaseret metode, hvilket vil sige, at der gennem de seneste årtier er forsket og til stadighed forskes i, hvilken terapiform der kan være effektiv i forhold til forskellige problemstillinger.

Kognitiv terapi kan anvendes i forhold til de problemer, som mennesker generelt kan kæmpe med i livet f.eks. stress, bekymring, angst, at være pårørende til syge, at have en kronisk sygdom, OCD, depression eller kroniske smerter.

Desuden har jeg erfaring med at anvende kognitiv terapi til dig, som har funktionsnedsættelser, kroniske tilstande og andre udfordringer, som der kan være ved forskellige diagnoser.

I samarbejde med dig vil vi aftale hjemmeopgaver og vi vil særligt undersøge og arbejde med, hvordan tanker, følelser og handlinger, henholdsvis støtter eller nedbryder, det du gerne vil i livet.

Det er vigtigt, at du oplever, at blive udfordret. Samtidig med, at det må være overskueligt, konkret og trygt, at være i et udviklingsforløb. Atmosfæren er med respekt for dit tempo.